Ustanova Fundacija Sidro | Liminjanska 94a, 3620 Portorož,p.p. 215 | SLOVENIJA

Tel: +386 40 532491 | DŠ:32346387 | TRR: SI56 3300 0000 7238 228

http://www.anchorfoundation.eu | Mail: info@anchorfoundation.eu


Ustanova Fundacija Sidro


Ustanova Fundacija Sidro s sedežem v Portorožu, Liminjanska c. 94a, je bila ustanovljena z namenom finančne pomoči oziroma investiranje v pomoč socialno ogroženim pomorščakom in njihovim družinam ter aktivnem vključevanju posameznikov v različne dejavnosti.


Za potrebe Fundacije je pomorščak vsaka oseba, ki sestavlja ali je sestavljal ladijsko posadko na tovornih ali potniških ladjah. Pomorščak je lahko aktivni, pomorščak invalid, bivši pomorščak ali upokojeni pomorščak.