Ustanova Fundacija Sidro | Liminjanska 94a, 3620 Portorož,p.p. 215 | SLOVENIJA

Tel: +386 40 532491 | DŠ:32346387 | TRR: SI56 3300 0000 7238 228

http://www.anchorfoundation.eu | Mail: info@anchorfoundation.eu


Invalid

FUNDACIJA SIDRO z mislijo, da je človek največje bogastvo četudi invaliden, se trudi zagotoviti možnost dostojanstvenega življenja in jim nuditi mesto, kjer lahko uresničujejo pravico do aktivnosti, do prikaza ustvarjalnih sposobnosti, do druženja, rekreacije, zabave in pomoči sebi in drugim.

V okviru finančnih zmogljivosti Fundacija omogoča invalidom sodelovanje v različnih socialnih programih za preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, programih za usposabljanje za aktivno življenje in delo programi za ohranjanje zdravja in drugih programih.Spodbuja udejstvovanju v rekreaciji in športu ter kulturni dejavnosti.

Zavzemamo se za odpravo vseh ovir, ki otežkočajo invalidom dostop do potrebnih storitev. Majhna stopnica, pločnik ali prezek prehod je lahko nepremagljiva ovira. Vsi bi morali pomisliti, da obstajajo tudi ljudje z drugačnimi potrebami.

V Fundaciji poskušamo prisluhniti tudi finančnim potrebam invalidom in jim pomagati. V ta namen organiziramo posamezne akcije zbiranja denarja za točno določeno posameznikovo potrebo n.pr. nakup vozička, preureditev avtomobila itd.).
Vaši komentarji

 


KRALJMiro Kralj
STARI GLOBUS

Slaba volja me prevzame, ko ga pogledam, a si ne morem kaj, da ga ne bi vsaj enkrat na dan ošvrknil s pogledom. Tudi moči nimam, da bi ga zagnal v smeti. Vse kaže, da bo ostal kar na polici s spomini in spominki, ki sem jih kupoval v času mojih potovanj. Stari globus s starinsko mapo sveta, pripet na ličen kos lesa, je bil poklon mojega brata Dimitrija ob leta 1978 opravljeni maturi na pomorski šoli.

Prvo potovanje v Afriko in nato sanjsko enoletno potovanje okoli sveta na ladji Korotan je obetalo mnogo več, kakor je upala sanjati moja neizmerna fantazija. Pa so se nad mojimi nadaljnjimi življenjskimi plani nenadoma nagrmadili črni oblaki in vedel sem, da mi bo nevihta razbila barko in da tega ni moč preprečiti. In tako je bilo.

Z razbitinami vred sem obležal v moji Izoli, medtem ko so ostale ladje hitele po morjih sveta.