Ustanova Fundacija Sidro | Liminjanska 94a, 3620 Portorož,p.p. 215 | SLOVENIJA

Tel: +386 40 532491 | DŠ:32346387 | TRR: SI56 3300 0000 7238 228

http://www.anchorfoundation.eu | Mail: info@anchorfoundation.eu


Galeb

FUNDACIJA SIDRO vsako leto podeljuje štipendije za učence,dijake in študente otrokom pomorščakov, ki so v socialni stiski ali pa posebno nadarjenim otrokom.

Upravičenci do državne štipendije so učenci, dijaki in študenti, ki:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • izpolnjujejo pogoje glede letnega dohodka na družinskega člana ,
 • za štipendije lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši,
 • štipendist ne sme biti v delovnem razmerju ali imeti status brezposelne osebe.

  Štipendijo za izobraževanje v tujini ali na tuji šoli v RS lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.

  Pri odločanju o upravičencih do nudenja pomoči uprava upošteva prednostne kriterije. Prosileci imajo prednost v primerih:

   * Če vsi letni prihodki na družinskega člana ne znašajo več kot 3800 €.
   * Če že prejema kakršnokoli obliko državne socialne pomoči.
   * Če je katerikoli član družine v osebnem stečaju.
   * Invalidnost ali zdravstveno stanje družinskih članov .
   * Družinske in bivalne razmere v katerih prosilec živi.

  Uprava odloči o načinu pomoči, višini denarne pomoči ali štipedije, trajanju pomoči in svojo odločitev sprejme kot sklep Uprave. Sklep Uprave je dokončen in proti njemu ni pritožbe.

  Ravno tako s plačevanjem članarin društvom ali plačevanjem učnih ur spodbuja udejstvovanje v športu, glasbi ali drugih kulturnih dejavnostih.

  S sponzorstvom pa spodbuja posebej nadarjene otroke, da dosegajo vrhunske rezultate.

  Vaši komentarji

   


 • Kakšnega človeka pravzaprav želimo - predvsem z vidika ustvarjalnosti in inovativnosti: Prometeja ali intelektualno ukalupljenega?! (dr. Vlatko Previšić)

  Morda še pomembnejše je zavedanje, da lahko šola s svojim delovanjem naravne ustvarjalne zmožnosti posameznikov prepoznava, pomaga razvijati in spodbujati, v želji po hitrih učinkih z nepremišljenim ubiranjem bližnjic do znanja pa žal tudi zatreti. (mag. Mirko Zorman)

  Učni načrti pripravljajo in ponujajo "jedilnike znanja", jih prodajajo in hkrati kontrolirajo uspešnost "prebave". (dr. Natalija Komljanc)

  Kakšnega človeka pravzaprav želimo - predvsem z vidika ustvarjalnosti in inovativnosti: Prometeja ali intelektualno ukalupljenega?! (dr. Vlatko Previšić)

  Pomembno se je zavedati, da cilj motiviranja učencev za ustvarjalno učenje ni le v doseganju čim boljših (trenutnih) učnih rezultatov, ampak tudi učenje optimalnih učnih strategij s ciljem oblikovanja vrednote (vseživljenjskega) učenja. (dr. Mojca Juriševč, Marjan Krebelj)

  Ustvarjalnost je izziv. Potrebuje ustvarjalnega učitelja in učenca, ki delujeta v ustvarjalnem okolju. (dr. Tatjana Ferjan)