Ustanova Fundacija Sidro | Liminjanska 94a, 3620 Portorož,p.p. 215 | SLOVENIJA

Tel: +386 40 532491 | DŠ:32346387 | TRR: SI56 3300 0000 7238 228

http://www.anchorfoundation.eu | Mail: info@anchorfoundation.eu


SOCIALNA POMOČ

TEMELJNA NAČELA

Spremljanje življenja ljudi v lokalnih okoljih in aktivno reagiranje na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši, zagotavljanje spoštovanja človeka in varovanje človekovega dostojanstva, nagovarjanje ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski, v Fundaciji in med ljudmi spodbujanje čuta za solidarnost in razumevanje stiske drugih.

DENARNA SOCIALNA POMOČ

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti.

Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imnela vpliva, znajde v položaju materialne ogoženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

IZREDNA DENARNA POMOČ

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska.

Vaši komentarji