Ustanova Fundacija Sidro | Liminjanska 94a, 3620 Portorož,p.p. 215 | SLOVENIJA

Tel: +386 40 532491 | DŠ:32346387 | TRR: SI56 3300 0000 7238 228

http://www.anchorfoundation.eu | Mail: info@anchorfoundation.eu


USTANOVA FUNDACIJA SIDRO

Skladno z Zakonom o ustanovah mora biti namen ustanove splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno.

Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.

Pogoja iz drugega in tretjega odstavka tega člena sta izpolnjena, če je krog oseb, ki pridejo v poštev kot koristniki, omejen, vendar ni poimensko določen ali omejen le na člane družine. Ustanova lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresničitev namena, za katerega je ustanovljena, ali je namenjena njeni promociji, če z zakonom ni določeno drugače. .

Ustanova Fundacija Sidro pridobiva premoženje z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili, dotacijami, subvencijami, prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in na druge načine v skladu z zakonom. Fundacija lahko pridobivs tudi subvencije oziroma dotacije državnih organov ali zavodov.

Vaši komentarji

 


Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo SIDRO5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za štipendije otrokom iz socialno ogroženih družin.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Izimobila, Debitela, Telemacha, T-2 in Simobila.

Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani http;///www.anchorfoundation.eu/smsdonacija.html

Donirate lahko tudi na račun Ustanove Fundacije Sidro

TRR:SI56 3300 0000 7238 228